Kallelse till årsmöte

You are currently viewing Kallelse till årsmöte

Kära Medlem!

Årsmötet 2021 närmar sig. Du är hjärtligt välkommen att delta på ett digitalt årsmöte, söndagen den 21 mars kl 15.00. Det gångna året ska då utvärderas och 2021 planeras. För att delta på årsmötet behöver du anmäla dig till kassör Jonatan Sundblad på jonatan.sundblad@svenskavastsaharakommitten.se. Du kommer då att få instruktioner för hur du deltar på årsmötet.

Vi hoppas givetvis att du fortsätter att vara medlem i föreningen och du behövs mer än någonsin. Västsahara plågas nu av ett krig och ett erkännande av ockupationen från USA:s f.d. president Trump som vi hoppas Biden tar tillbaka. Medlemsavgiften 150 kr kan du Swisha till 1235272000 eller betala via Pg 20 40 03-8 till Svenska Västsaharakommittén. För organisationer är medlemsavgiften 300 kr. Glöm inte att ange din e-postadress för kommande kallelser och uppdateringar. Och värva gärna någon kompis. Gåvor tas tacksamt emot på samma sätt. Mera information hittar du på vår hemsida www.svenskavastsaharakommitten.se och på Facebook-sidan fb.com/svenskavastsaharakommitten.se. Vår tidskrift Västsahara hittar du som gratis nättidskrift på www.vastsahara.net. Där kan du också prenumerera på ett digitalt nyhetsbrev som kommer ut minst fyra gånger om året.

Om du för egen eller någon annans del har förslag till valberedningen kan du kontakta sammankallande Arto Valtonen, arto.waltonen@gmail.com. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 21 februari. De skickas till styrelsen@svenskavastsaharakommitten.se eller som brev till ordförande Jan Strömdahl, Söder Mälarstrand 212, 118 25 Stockholm, tel. 070-4388841.

Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas på hemsidan från den 7 mars.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 21 MARS:

1. Mötets öppnande.

2. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande, sekreterare för mötet samt två justerare tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk berättelse

8. Revisionsberättelse

9. Styrelsens ansvarsfrihet

10. Val av ordförande, kassör och ledamöter för ett respektive två år

11. Val av 2 revisorer för ett år

12. Val av 3 ledamöter i valberedningen för ett år

13. Motionsbehandling.

14. Frågor väckta av styrelsen

15. Avslutning av årsmötet