BAKGRUND

Det enda land som inte är självständigt i Afrika idag är Västsahara.
 
Då den forna kolonialmakten Spanien lämnade Västsahara 1975, ockuperades området av Marocko. Alltsedan dess har Marocko med våld behållit Västsahara i sitt grepp, vilket gör Västsahara till det enda landet som idag inte är självständigt i Afrika. Ett stort antal bosättare från Marocko har slagit sig ner i Västsahara – en bosättarpolitik som på många sätt liknar den Israel utövar mot Palestina. Marocko säljer också i strid mot internationell rätt ut de västsahariska naturresurserna – fosfat, frukt och grönsaker, turism, liksom oljeletningskontrakt – och sluter avtal med EU för fiske i västsahariska vatten, som är de mest fiskrika vattnen i hela Afrika. Västsaharierna får varken del av arbetstillfällen eller vinsten.
 
Marocko ockuperar Västsahara i strid med internationell lagstiftning. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till territoriet och domstolen i Haag har flera gånger fördömt Marockos ockupation. Trots detta har Marocko byggt världens längsta mur som delar territoriet och befolkningen. Muren är kraftigt minerad och bevakas av militär.
 
I flyktingläger i algeriska delen av Saharaöknen lever västsaharier i nöd, sedan snart 45 år. Människorna här är helt beroende av bistånd. I det ockuperade området lever människor utan rättigheter och utsätts för diskriminering, fängslande och tortyr.
 

EU:s handelsavtal med Marocko innebär att västsahariska produkter olagligen exploateras och säljs vidare.

Västsahara har rätt till självbestämmande enligt internationell lagstiftning. Sverige har, åtminstone tidigare, stått på västsahariernas sida för ett fritt och självständigt Västsahara. Flera gånger har Sverige röstat emot EU:s fiskeavtal med Marocko och 2012 beslutade riksdagen att erkänna Västsahara. Sveriges roll idag har dock ändrats. Regeringen har inte verkställt riksdagens beslut om ett erkännande av Västsahara och hävdar nu att Sverige ska förlita sig på FN möjlighet att lösa konflikten, något som misslyckats alltsedan fredsavtalet 1991. Sverige tycks ha böjt sig för Marockos och dess bundsförvanters utpressningsförsök. Marockos kan lita på stöd från bl.a. Frankrike, som har vetorätt i FNs säkerhetsråd och som därmed gör FN maktlös. Gentemot Sverige har Marocko också utövat hot som att stänga ute IKEA från landet och att inte ta tillbaka ensamkommande flyktingbarn.

Marocko har upprepade gånger vägrat både inresa och slängt ut besökare från såväl svenska riksdagen, EU- parlamentet, civilsamhällesorganisationer och media. Människorättsorganisationer som Amnesty och Human Right Watch har inte tillträde till landet och FN-styrkan i Marocko –Minurso– är den enda FN-styrka som inte har mandat att bevaka och rapportera människorättsbrott.

Become a member / Support our work

The Swedish Western Sahara Committee is dependent on its members and donors
To continue the struggle for the Sahrawi people's right to their land and their rights we need your support