SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉNS STYRELSE

Jan Strömdal, ordförande

Janne har varit engagerad i Västsaharafrågan i över 30 år och har suttit i SVKs styrelse (fd Föreningen Västsahara) i många år. Han är arkitekt samt har suttit i riksdagen för V, där han också drivit frågan i riksdagens nätverk. Jan har flera gånger varit i lägren och även i det ockuperade Västsahara. Förutom i Västsahara är han engagerad i Kuba-, Kurdistan-, Somalia- och Palestinafrågan (Ship to Gaza), samt anti-kärnkraft rörelsen..

Anna Widoff, vice ordförande

Anna har en Master och en Fil.kand i mänskliga rättigheter. Hon är också bildjournalist, visuell kommunikatör och genusrådgivare. Sedan 2012 sitter hon i SVKs styrelse, men har varit engagerad i VS-frågan långt innan dess. Anna har besökt lägren, såväl som det ockuperade territoriet. Hon är också verksamhetsansvarig, ordförande och medgrundare i organisationen MeSheWe, som jobbar med tonåriga flickors och unga kvinnors rättigheter, för tillfället med flera projekt i Burma/Myanmar och Kenya.

Jonatan Sundblad, kassör

Jonatan har en kandidatexamen i ekonomi. Intresset för Västsahara kom genom Praktisk Solidaritet där han tidigare jobbade som controller. Jonatan arbetar med ekonomi och sitter även i styrelsen för Praktisk Solidaritet och Gävleborgs biståndsgrupp. Jonatan har suttit i styrelsen sedan 2020 och var innan det förtroendevald revisor i SVK.

Josefin Malm, sekreterare

Josefine är utbildad inom statsvetenskap och internationella relationer. Engagemanget för Västsahara har funnits i många år men förstärktes efter att ha gått en resande kurs om Västsahara på Jakobsbergs folkhögskola. Josefine har rest till ockuperat område samt besök lägren flera gånger. Idag studerar hon till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola.

Shirin Shams, ledamot

Shirin har en juristexamen (Swedish Master of Laws) och skrev sin sin uppsats inom folkrätt, med EU och Marockos fiske- och handelsavtal och dess påverkan på den västsahariska självbestämmanderätten som ämne. Hon jobbar på Stockholms Universitet, Juridicum, som internationell koordinator. Shirin sitter även i styrelsen för Afrikagrupperna.

Benjamin Ladraa, ledamot
Maria Lindström, ledamot

Maria har en Fil.kand i Mellanösternvetenskap och mänskliga rättigheter men har även studerat statskunskap och arabiska. Hon är också engagerad i Palestinafrågan och är nyligen hemkommen från en tid i Palestina, där hon ingått i Följeslagarprogrammet. Maria skriver för nättidningen Menatidningen.se och är framförallt intresserad av de frågor som berör mänskliga rättigheter.                                       

Natasa Mirosavic, ledamot
Thomas Kjellson, ledamot sedan 2019

Thomas är utbildad ämneslärare och jobbade som solidaritetsarbetare/mattelärare för Afrikagrupperna i Moçambique 6 år. Han har därefter arbetat 35 år för Sida, med stationeringar i Moçambique, Sydafrika och Kambodja. Huvudsaklig inriktning på att utveckla samarbetsländernas styrning av den offentliga sektorn. Thomas är också styrelsemedlem i Pratham Sweden, som stöder utbildningsinsatser i fattiga områden av Indien.

Adjungerade till styrelsen är:

Lena Thunberg – Tidskriftsredaktör
Arto Valtonen – Skribent och twitterredaktör
Maria Lindman – Sekretariat
Ingvar Flink – Historiker

Become a member / Support our work

The Swedish Western Sahara Committee is dependent on its members and donors
To continue the struggle for the Sahrawi people's right to their land and their rights we need your support