SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉNS STYRELSE

Jan Strömdal, ordförande

Janne har varit engagerad i Västsaharafrågan i över 30 år och har suttit i SVKs styrelse (fd Föreningen Västsahara) i många år. Han är arkitekt samt har suttit i riksdagen för V, där han också drivit frågan i riksdagens nätverk. Jan har flera gånger varit i lägren och även i det ockuperade Västsahara. Förutom i Västsahara är han engagerad i Kuba-, Kurdistan-, Somalia- och Palestinafrågan (Ship to Gaza), samt antikärnkraft-rörelsen.

Thomas Kjellson, vice ordförande

Thomas är utbildad ämneslärare och jobbade som solidaritetsarbetare/mattelärare för Afrikagrupperna i Moçambique i 6 år. Han har därefter arbetat 35 år för Sida, med stationeringar i Moçambique, Sydafrika och Kambodja. Huvudsaklig inriktning på att utveckla samarbetsländernas styrning av den offentliga sektorn.
Invaldes i styrelsen 2019.

Josefine Malm, sekreterare

Josefine är utbildad inom statsvetenskap och internationella relationer. Engagemanget för Västsahara har funnits i många år men förstärktes efter att ha gått en resandekurs om Västsahara på Jakobsbergs folkhögskola. Josefine har rest till ockuperat område samt besök lägren flera gånger. Idag arbetar hon som sjuksköterska.

Georg Dreifaldt, kassör
Georg har varit aktiv inom Afrikagrupperna i över tjugo år, bland annat som ekonomiansvarig på kansliet och ledamot och kassör av den nationella styrelsen. Arbetade som programhandläggare för SIDA i Angola och Namibia inom sektorerna humanitärt bistånd, undervisning och offentlig förvaltning. Han har jobbat inom IT-sektorn i tjugofem år.
Invaldes i styrelsen 2022.
Teddy Nakakeeto, ledamot

Teddy har varit aktiv i flera organisationer, bl.a. 2 år som revisor för MeSheWe, controller för Praktiskt Solidaritet och ett år som en i Västsaharakommitténs revisionsteam. Hon arbetar för tillfället inom redovisning, och är kassör för Uganda Catholic Community of Sweden (UCACOS).
Invaldes i styrelsen 2023

Salamu Hamad, ledamot

Invaldes i styrelsen 2023

Adjungerade till styrelsen är:

Lena Thunberg – Tidskriftsredaktör
Arto Valtonen – Skribent och twitterredaktör
Maria Lindman – Sekretariat
Ingvar Flink – Historiker
Lisa Söderlindh – Journalist och kommunikatör
Boel Johnsson – Handläggare Afrikagrupperna
Benjamin Ladraa – Solidarity Rising

Become a member / Support our work

The Swedish Western Sahara Committee is dependent on its members and donors
To continue the struggle for the Sahrawi people's right to their land and their rights we need your support