VÄSTSAHARA - AFRIKAS SISTA KOLONI

When Africa went through its decolonization it was just one country that never got its independence Western Sahara.

Enligt internationell lag har Västsahara och dess befolkning rätt till självbestämmande. De har rätt till sitt land och sina egna naturresurser liksom till mänskliga rättigheter och ett liv fritt från diskrimineringar och våld. Så ser dock inte verkligheten ut. Västsahara är sedan 1975 ockuperat av grannlandet Marocko. En 270 mil lång, minerad mur delar den västsahariska befolkningen. Cirka hälften bor i den ockuperade delen, där de utsätts för våld – fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Om de hävdar sitt människo-värde, sina rättigheter och sitt land riskerar de långa fängelsestraff. Den andra hälften bor i flyktingläger i algeriska öknen, där de är helt beroende av internationellt bistånd.

The Swedish Western Sahara committee is working to change this

Barn leker vid flyktinglägret i Tindouf

Become a member / Support our work

The Swedish Western Sahara Committee is dependent on its members and donors
To continue the struggle for the Sahrawi people's right to their land and their rights we need your support