Press release, NGOs unite to support human rights in Western Sahara

You are currently viewing Pressmeddelande, NGO´s går samman för att främja de mänskliga rättigeheterna i Västsaharafrågan

Över 200 NGOs från hela världen har undertecknat en resolution från Genève-gruppen ang Mänskliga rättigheter i Västsahara. Här följer en översättning till svenska av slutsatserna.

Allvarlig vädjan
I samband med den internationella dagen för rätten till sanningen om brott mot mänskliga rättigheter och för offrens värdighet:
Genève-gruppen för skydd och främjande av mänskliga rättigheter i Västsahara vill hedra västsahariernas och Polisarios fredliga kamp för genomförande av deras oförytterliga rätt till självbestämmande och självständighet och kräver:
· att FN: s generalsekreterare utan dröjsmål utser ett nytt personligt sändebud för att fullborda förhandlingsprocessen som återaktiverades av tidigare president Horst Köhler så att folket i Västsahara kan fritt utöva sin oförytterliga rätt till självbestämmande och självständighet;
· att FN: s säkerhetsråd gör allt för att se till att FN: s uppdrag att genomföra en folkomröstning i Västsahara fullföljs så snart som möjligt, vilket skulle skett senast nio månader efter upprättandet av uppdraget 1991;
· att FN: s råd för mänskliga rättigheter inrättar ett uppdrag som särskild rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i det ockuperade Västsahara;
· att i de relevanta specialprocedurerna i FN: s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för deras respektive mandat och i fördragsorganen särskilt uppmärksamma de grova kränkningarna av mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag i Västsahara samt offrens värdighet och deras rätt till sanningen;
· att Högkommissionären för mänskliga rättigheter upprättar ett tekniskt samarbete och kapacitetsuppbyggnadsprogram med den lagliga representanten för folket i Västsahara, Polisario Front;
· att Konungariket Marocko utan dröjsmål överlämnar den första rapporten till utskottet för tvångsförsvinnanden och fortsätter förtroendefulla och villkorslösa förhandlingar med Polisario så att folket i Västsahara kan fritt utöva sin oförytterliga rätt till självbestämmande och självständighet i enlighet med resolution 1514 (XV) och i överensstämmelse med principerna för FN: s stadga.