VÄSTSAHARA - AFRIKAS SISTA KOLONI

När Afrika avkolonialiserades var det bara ett land som aldrig fick sin självständighet  – Västsahara.

Enligt internationell lag har Västsahara och dess befolkning rätt till självbestämmande. De har rätt till sitt land och sina egna naturresurser liksom till mänskliga rättigheter och ett liv fritt från diskrimineringar och våld. Så ser dock inte verkligheten ut. Västsahara är sedan 1975 ockuperat av grannlandet Marocko. En 270 mil lång, minerad mur delar den västsahariska befolkningen. Cirka hälften bor i den ockuperade delen, där de utsätts för våld – fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Om de hävdar sitt människo-värde, sina rättigheter och sitt land riskerar de långa fängelsestraff. Den andra hälften bor i flyktingläger i algeriska öknen, där de är helt beroende av internationellt bistånd.

Svenska Västsaharakommittén arbetar för att förändra detta!

Barn leker vid flyktinglägret i Tindouf

BLI MEDLEM / STÖD VÅRT ARBETE

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare.
För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.