SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉNS STYRELSE

Jan Strömdal, ordförande

Janne har varit engagerad i Västsaharafrågan i över 30 år och har suttit i SVKs styrelse (fd Föreningen Västsahara) i många år. Han är arkitekt samt har suttit i riksdagen för V, där han också drivit frågan i riksdagens nätverk. Jan har flera gånger varit i lägren och även i det ockuperade Västsahara. Förutom i Västsahara är han engagerad i Kuba-, Kurdistan-, Somalia- och Palestinafrågan (Ship to Gaza), samt anti-kärnkraft rörelsen..

Anna Widoff, vice ordförande

Anna har en Master och en Fil.kand i mänskliga rättigheter. Hon är också bildjournalist, visuell kommunikatör och genusrådgivare. Sedan 2012 sitter hon i SVKs styrelse, men har varit engagerad i VS-frågan långt innan dess. Anna har besökt lägren, såväl som det ockuperade territoriet. Hon är också verksamhetsansvarig, ordförande och medgrundare i organisationen MeSheWe, som jobbar med tonåriga flickors och unga kvinnors rättigheter, för tillfället med flera projekt i Burma/Myanmar och Kenya.

Ulf Halldin, kassör

Ulf bor i Halmstad och har varit engagerad i Västsaharafrågan i 20 år. Han var tidigare även aktiv med Sydafrikafrågan.

Josefin Malm, sekreterare

Josefins intresse för Västsahara väcktes när hon gick en utbildning om Västsahara på Jakobsbergs folkhögskola. Hon har suttit i SVKs styrelse i många år och varit engagerad i VS-frågan ännu längre. Josefin har vid flera tillfällen besökt lägren. Hon studerar till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola..

Shirin Shams, ledamot

Shirin har en juristexamen (Swedish Master of Laws) och skrev sin sin uppsats inom folkrätt, med EU och Marockos fiske- och handelsavtal och dess påverkan på den västsahariska självbestämmanderätten som ämne. Hon jobbar på Stockholms Universitet, Juridicum, som internationell koordinator. Shirin sitter även i styrelsen för Afrikagrupperna.

Nina Schmieder, ledamot

Nina har en Magister i statskunskap och har jobbat länge som journalist. Hon är insatt i Västsahara och har besökt lägren när hon var kommunikatör på Emmaus Stockholm. I nuläget är hon pressekreterare på WWF.

Maria Lindström, ledamot sedan 2019

Maria har en Fil.kand i Mellanösternvetenskap, men har även studerat stadskunskap och arabiska. Hon är också engagerad i Palestinafrågan och är nyligen hemkommen från en tid i Palestina, där hon ingått i Följeslagarprogrammet. Maria skriver för nättidningen Mena.nu.                                       

Jessica Byron, ledamot sedan 2019

Jessica bor i London. Hon har en bakgrund i folkrätt och skrev sin Masteruppsats om Västsahara. Jessica bedriver research om naturresurser och handel och har värdefull erfarenhet från Storbritannien, där rättegången om fiskeavtalet initierades.

Tebba Hamdi, ledamot sedan 2019

Tebba är människorättsaktivist från Västsahara med livslång erfarenhet av sakfrågan. Hon har studerat spanska i Alger, talar engelska och lite franska. Hennes modersmål är arabiska (hassania). Sedan 2018 är hon bosatt i Göteborg.

Adjungerade till styrelsen är:

Lena Thunberg – Tidskriftsredaktör
Arto Valtonen – Skribent och twitterredaktör
Maria Lindman – Sekretariat
Ingvar Flink – Historiker

BLI MEDLEM / STÖD VÅRT ARBETE

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare.
För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.