SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉNS STYRELSE

valda på årsmötet den 21 mars 2024

Josefine Malm, ordförande

Josefine är utbildad inom statsvetenskap och internationella relationer. Engagemanget för Västsahara har funnits i många år men förstärktes efter att ha gått en resandekurs om Västsahara på Jakobsbergs folkhögskola. Josefine har rest till ockuperat område samt besök lägren flera gånger. Idag arbetar hon som sjuksköterska. Hon har arbetat i styrelsen i många år och valdes 2024 till ordförande.

Thomas Kjellson, vice ordförande

Thomas är utbildad ämneslärare och jobbade som solidaritetsarbetare/mattelärare för Afrikagrupperna i Moçambique i 6 år. Han har därefter arbetat 35 år för Sida, med stationeringar i Moçambique, Sydafrika och Kambodja. Huvudsaklig inriktning på att utveckla samarbetsländernas styrning av den offentliga sektorn.
Invaldes i styrelsen 2019.

Teddy Nakakeeto, sekreterare

Teddy har varit aktiv i flera organisationer, bl.a. 2 år som revisor för MeSheWe, controller för Praktiskt Solidaritet och ett år som en i Västsaharakommitténs revisionsteam. Hon arbetar för tillfället inom redovisning, och är kassör för Uganda Catholic Community of Sweden (UCACOS).
Invaldes i styrelsen 2023

Georg Dreifaldt, kassör
Georg har varit aktiv inom Afrikagrupperna i över tjugo år, bland annat som ekonomiansvarig på kansliet och ledamot och kassör av den nationella styrelsen. Arbetade som programhandläggare för SIDA i Angola och Namibia inom sektorerna humanitärt bistånd, undervisning och offentlig förvaltning. Han har jobbat inom IT-sektorn i tjugofem år.
Invaldes i styrelsen 2022.
Jan Strömdahl, ledamot

Janne har varit engagerad i Västsaharafrågan i över 30 år och har suttit i SVKs styrelse (fd Föreningen Västsahara) i många år. Han är arkitekt samt har suttit i riksdagen för V, där han också drivit frågan i riksdagens nätverk. Jan har flera gånger varit i lägren och även i det ockuperade Västsahara. Förutom i Västsahara är han engagerad i Kuba-, Kurdistan-, Somalia- och Palestinafrågan (Ship to Gaza), samt antikärnkraft-rörelsen. Janne avgick som ordförande 2024 av åldersskäl efter många år på posten.

Juan Oberon, ledamot

Invaldes i styrelsen 2024

Adjungerade till styrelsen är:

Lena Thunberg – Tidskriftsredaktör
Arto Valtonen – Skribent och twitterredaktör
Boel Johnsson – Handläggare Afrikagrupperna
Benjamin Ladraa – Solidarity Rising

 

BLI MEDLEM / STÖD VÅRT ARBETE

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare.
För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.