SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉNS STYRELSE

Jan Strömdal, ordförande

Janne har varit engagerad i Västsaharafrågan i över 30 år och har suttit i SVKs styrelse (fd Föreningen Västsahara) i många år. Han är arkitekt samt har suttit i riksdagen för V, där han också drivit frågan i riksdagens nätverk. Jan har flera gånger varit i lägren och även i det ockuperade Västsahara. Förutom i Västsahara är han engagerad i Kuba-, Kurdistan-, Somalia- och Palestinafrågan (Ship to Gaza), samt antikärnkraft-rörelsen.

Thomas Kjellson, vice ordförande

Thomas är utbildad ämneslärare och jobbade som solidaritetsarbetare/mattelärare för Afrikagrupperna i Moçambique i 6 år. Han har därefter arbetat 35 år för Sida, med stationeringar i Moçambique, Sydafrika och Kambodja. Huvudsaklig inriktning på att utveckla samarbetsländernas styrning av den offentliga sektorn.
Invaldes i styrelsen 2019.

i

Jonatan Sundblad, kassör

Jonatan har en kandidatexamen i ekonomi. Intresset för Västsahara kom genom Praktisk Solidaritet där han tidigare jobbade som controller. Jonatan arbetar med ekonomi och sitter även i styrelsen för Praktisk Solidaritet och Gävleborgs biståndsgrupp.
Jonatan har suttit i styrelsen sedan 2020 och var innan det förtroendevald revisor i SVK.

Josefine Malm, sekreterare

Josefine är utbildad inom statsvetenskap och internationella relationer. Engagemanget för Västsahara har funnits i många år men förstärktes efter att ha gått en resandekurs om Västsahara på Jakobsbergs folkhögskola. Josefine har rest till ockuperat område samt besök lägren flera gånger. Idag studerar hon till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola.

Hanna Giegold, ledamot
Har studerat folkrätt och statsvetenskap i Stockholm och Uppsala. Började engagera sig i Västsaharafrågan under en praktik i EU-parlamentet i Bryssel och har fortsatt sitt engagemang i frågan inom föreningen Emmaus Stockholm. Ledamot sedan 2022.


Georg Dreifaldt, ledamot
Georg har varit aktiv inom Afrikagrupperna i över tjugo år, bland annat som anställd på kansliet och ledamot av den nationella styrelsen. Arbetade som programhandläggare för SIDA i Angola och Namibia inom sektorerna humanitärt bistånd, undervisning och offentlig förvaltning. Han har jobbat inom IT-sektorn i tjugofem år.
Invaldes i styrelsen 2022.
Adjungerade till styrelsen är:

Lena Thunberg – Tidskriftsredaktör
Arto Valtonen – Skribent och twitterredaktör
Maria Lindman – Sekretariat
Ingvar Flink – Historiker
Lisa Söderlindh – Journalist och kommunikatör

 

BLI MEDLEM / STÖD VÅRT ARBETE

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare.
För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.