Västsaharierna måste få sin folkomröstning.

Hjälp oss att agera

Västsahara är Afrikas sista koloni

När Afrika avkolonialiserades var det bara ett land som aldrig fick sin självständighet  – Västsahara.
Svenska Västsaharakommittén arbetar för att förändra detta!

Vilka vi är

Svenska Västsaharakommittén är en partipolitisk och religiöst obunden organisationation som bildades under sent 1980-tal.

Vad vi gör

Vi bedriver opinions- och informationsarbete i Västsaharafrågan. Vårt övergripande mål är ett fritt och självständigt Västsahara.

Engagera dig

Vi är beroende av våra bidragsgivare. För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.

BLI MEDLEM / STÖD VÅRT ARBETE

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare.
För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.