OM OSS

Svenska Västsaharakommittén (SVK) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som sedan slutet av 1980-talet bedriver opinions- och informationsarbete kring Västsaharafrågan.

SVK arbetar för att den svenska regeringen ska hörsamma riksdagsbeslutet från 2012 och erkänna Västsahara.

SVK arbetar för att västsahariernas rätt till självbestämmande skall förverkligas och att den utlovade folkomröstningen skall genomföras enligt rådande avkoloniseringsplan.

SVK arbetar för att EU-kommissionen ska hörsamma EU-domstolens beslut och exkludera alla västsahariska produkter i sina avtal med Marocko.

SVK stödjer de människorätts-grupper, aktivister och journalister som med stor risk för liv och säkerhet, trots en fredlig kamp, arbetar för frihet i det ockuperade territoriet.

SVK påverkar och för debatt genom att in- formera allmänhet och privat sektor om ockupationen och uppmana till socialt, folkrättsligt och miljömässigt hållbara förhållningssätt gällande Västsahara.

SVK ger också ut Tidskriften Västsahara, som under 2019 övergick från en papperstidskrift till en nättidskrift. Nättidskriften har en egen hemsida: vastsahara.net med ett eget redaktionsråd, samt en egen ansvarig utgivare och redaktör, Lena Thunberg. De har även en egen facebooksida fb.com/tidskriftenvastsahara.

VAD VI GÖR

Vårt övergripande mål är ett fritt och självständigt Västsahara. Den marockanska ockupationen av Västsahara måste få ett slut.
FN har erkänt Västsahara som ett icke-självstyrt territorium som har rätt till självbestämmande. Men den folkomröstningen som ingick i den FN-medlade vapenvilan mellan Polisario och Marocko 1991, har fortfarande inte infriats eftersom Marocko saboterat alla försök. FN står kraftlöst och Marocko stöds av sin forna kolonisatör Frankrike som har vetorätt i FN:s säkerhetsråd.

BLI MEDLEM / STÖD VÅRT ARBETE

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare.
För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.