VÄSTSAHARA - AFRIKAS SISTA KOLONI

När Afrika avkolonialiserades var det bara ett land som aldrig fick sin självständighet  – Västsahara.

Enligt internationell lag har Västsahara och dess befolkning rätt till självbestämmande. De har rätt till sitt land och sina egna naturresurser liksom till mänskliga rättigheter och ett liv fritt från diskrimineringar och våld. Så ser dock inte verkligheten ut. Västsahara är sedan 1975 ockuperat av grannlandet Marocko. En 270 mil lång, minerad mur delar den västsahariska befolkningen. Cirka hälften bor i den ockuperade delen, där de utsätts för våld – fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Om de hävdar sitt människo-värde, sina rättigheter och sitt land riskerar de långa fängelsestraff. Den andra hälften bor i flyktingläger i algeriska öknen, där de är helt beroende av internationellt bistånd.

Svenska Västsaharakommittén arbetar för att förändra detta!

Barn leker vid flyktinglägret i Tindouf

BAKGRUND

Det enda land som inte är självständigt i Afrika idag är Västsahara.
 
Då den forna kolonialmakten Spanien lämnade Västsahara 1975, ockuperades området av Marocko. Alltsedan dess har Marocko med våld behållit Västsahara i sitt grepp, vilket gör Västsahara till det enda landet som idag inte är självständigt i Afrika. Ett stort antal bosättare från Marocko har slagit sig ner i Västsahara – en bosättarpolitik som på många sätt liknar den Israel utövar mot Palestina. Marocko säljer också i strid mot internationell rätt ut de västsahariska naturresurserna – fosfat, frukt och grönsaker, turism, liksom oljeletningskontrakt – och sluter avtal med EU för fiske i västsahariska vatten, som är de mest fiskrika vattnen i hela Afrika. Västsaharierna får varken del av arbetstillfällen eller vinsten.
 
Marocko ockuperar Västsahara i strid med internationell lagstiftning. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till territoriet och domstolen i Haag har flera gånger fördömt Marockos ockupation. Trots detta har Marocko byggt världens längsta mur som delar territoriet och befolkningen. Muren är kraftigt minerad och bevakas av militär.
 
I flyktingläger i algeriska delen av Saharaöknen lever västsaharier i nöd, sedan snart 45 år. Människorna här är helt beroende av bistånd. I det ockuperade området lever människor utan rättigheter och utsätts för diskriminering, fängslande och tortyr.
 

EU:s handelsavtal med Marocko innebär att västsahariska produkter olagligen exploateras och säljs vidare.

Västsahara har rätt till självbestämmande enligt internationell lagstiftning. Sverige har, åtminstone tidigare, stått på västsahariernas sida för ett fritt och självständigt Västsahara. Flera gånger har Sverige röstat emot EU:s fiskeavtal med Marocko och 2012 beslutade riksdagen att erkänna Västsahara. Sveriges roll idag har dock ändrats. Regeringen har inte verkställt riksdagens beslut om ett erkännande av Västsahara och hävdar nu att Sverige ska förlita sig på FN möjlighet att lösa konflikten, något som misslyckats alltsedan fredsavtalet 1991. Sverige tycks ha böjt sig för Marockos och dess bundsförvanters utpressningsförsök. Marockos kan lita på stöd från bl.a. Frankrike, som har vetorätt i FNs säkerhetsråd och som därmed gör FN maktlös. Gentemot Sverige har Marocko också utövat hot som att stänga ute IKEA från landet och att inte ta tillbaka ensamkommande flyktingbarn.

Marocko har upprepade gånger vägrat både inresa och slängt ut besökare från såväl svenska riksdagen, EU- parlamentet, civilsamhällesorganisationer och media. Människorättsorganisationer som Amnesty och Human Right Watch har inte tillträde till landet och FN-styrkan i Marocko –Minurso– är den enda FN-styrka som inte har mandat att bevaka och rapportera människorättsbrott.

Dokumentärfilm | Eloy Domínguez Serén
I ett flyktingläger i mitten av ingenstans, bor världens mest glömda folk. Övergivna och isolerade från världen har de bott här i över 40 år, ända sedan Marocko drev dem ut ur Västsahara. Här möter vi tre unga vännerna som tar med tittaren till ett oväntat och livsbejakande porträtt av ett flyktingläger.

Dokumentärfilm | Iara Lee
Fyrtio år efter att dess folk lovats frihet från de spanska kolonisatörerna har Västsahara förblivit Afrikas sista koloni. Denna film speglar det vardagliga våld upplevt av västsaharier som lever under marockansk ockupation, och visar strävan hos ett folk som för vilka kolonialismens era aldrig tog slut. En dokumentärfilm av den uppmärksammade filmregissören Iara Lee som vunnit många filmpriser runt om i världen.

Dokumentärkortfilm | Equipe Media, RåFILM
Skapad i samarbete mellan den västsahariska gruppen Equipe Media och det svenska kooperativet RåFILM. Den är inspelad i hemlighet under svåra förhållanden i ockuperade Västsahara och visar brutala övergrepp på fredliga demonstranter, inklusive kvinnor och barn. De som filmat och som upptäcktes av polisen fick sina kameror beslagtagna, vilket filmens titel syftar på. Dessutom blev de grovt misshandlade och dömda till fängelse.

Dokumentärfilm | Jordi Oriola
I 40 år har västsaharier väntat på en av FN utlovad fokomröstning, vilket skulle ge dem självbestämmande och ett slut på Marockos ockupation av dess territorium. Den långa väntan har lett till att många västsaharier nu föredrar en återgång till krig för att lösa situationen, men icke-våldsamma aktivister argumenterar att det är mer hållbart att arbeta mot att bygga ett hälsosamt samhälle baserat på mänskliga rättigheter. Denna dokumentär visar båda sidor av debatten och lyfter fram de kränkningar av mänskliga rättigheter som västsaharier upplever i de ockuperade territoriet.

Bok | Anna Roxvall, Johan Persson
Västsahara inifrån är berättelsen om Afrikas sista koloni – om 40 år av dammig väntan och en bortglömd kamp för självständighet. Det är också en berättelse om stormaktsspel, svek och en svensk utrikespolitik som ger eko över Saharas sanddyner. Anna Roxvall och Johan Person har rest genom oändliga öknar, ockuperat land och ekande FN-korridorer. Tillsammans söker de svaret på vad det är som gör att ett helt folk gång på gång offras för realpolitiken – och vad som återstår när den sista diplomatiska dörren stängs.

Bok | Lena Thunberg
Västsahara är till stora delar ockuperat av Marocko sedan 1975. Men Spanien har ett stort ansvar, eftersom den spanska kolonialmakten inte genomförde en avkolonisering. Hur kan omvärlden, inklusive EU, tillåta Marocko att fortsätta ockupationen, bryta mot FN-resolutioner, begå övergrepp på civilbefolkningen i den ockuperade delen av Västsahara och tömma landet på naturresurser? Skattkammaren Västsahara är en liten bricka i ett storpolitiskt spel där folkrätten är satt på undantag. 160 000 alltmer frustrerade flyktingar väntar i öknen.

BLI MEDLEM / STÖD VÅRT ARBETE

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare.
För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.