VAD VI GÖR

Vårt övergripande mål är ett fritt och självständigt Västsahara. Den marockanska ockupationen av Västsahara måste få ett slut.
FN har erkänt Västsahara som ett icke-självstyrt territorium som har rätt till självbestämmande. Men den folkomröstningen som ingick i den FN-medlade vapenvilan mellan Polisario och Marocko 1991, har fortfarande inte infriats eftersom Marocko saboterat alla försök. FN står kraftlöst och Marocko stöds av sin forna kolonisatör Frankrike som har vetorätt i FN:s säkerhetsråd.

Klicka på rubrikerna för mer information om vad vi gör.

I november 2012 röstade en majoritet i Sveriges riksdag fram ett beslut att Sverige skulle erkänna Västsahara (staten SADR). Sverige har dragit tillbaka sitt löfte att erkänna Västsahara efter marockanska påtryckningar. Vi arbetar för att få den svenska regeringen att genomföra riksdagsbeslutet att erkänna Västsahara på samma sätt som Palestina nu har erkänts.

I den FN-medlade vapenvilan 1991 kom parterna överens om en avkoloniseringsplan som inkluderade en folkomröstning bland västsaharierna. De skulle få välja mellan självständighet och att inordna sig i Marocko. Denna folkomröstning har fortfarande inte blivit av. Den utlovade folkomröstningen kan rädda framtiden för det västsahariska folket och förhindra ett nytt krig i regionen. FN kan genomföra folkomröstningen på ett säkert och rättvist sätt och vi arbetar för att den svenska regeringen ska driva på för ett genomförande av denna. Västsahara har länge varit medlemstat i Afrikanska Unionen (AU) som är en viktig aktör. AU består av 54 afrikanska stater där alla utom Västsahara är självständiga och suveräna stater. Flertalet av AU’s stater (ca. 40) har erkänt Västsahara. På grund av SADR’s medlemskap, var Marocko i 32 år det enda afrikanska land utanför AU. 2017 blev Marocko åter medlem, och dess återinträde hoppas nu öppna upp för påtryckningsmekanismer inom AU om en lösning på konflikten.

EU träffar nya avtal med Marocko som innefattar Västsahara trots att EU-domstolen förbjudit det. EU måste följa sin egen domstol. Västsaharakommittén arbetar för att öka trycket på EU-kommissionen, och i linje med EU-domstolens domar från år 201X + 201X, avsluta och stoppa alla handelsavtal med Marocko som innefattar varor från det ockuperade Västsahara. EU-domstolens förtydligar att Västsahara ska betraktas som ett eget territorium.
Vi uppmanar europeiska medlemsstater och företag att följa EU-domstolen som tydligt klargör att inga handelsavtal med Marocko kan inkludera västsahariska produkter. Vi har på diverse sätt försökt påverka svenska politiker till att inte ge ett svenskt mandat till EU-kommissionen. Vi försöke få media att uppmärksamma utvecklingen. Vi agerar mot svenska företags export till Marocko som avser användning i Västsahara, och mot svensk import av produkter från Västsahara, så som fosfat, fisk, tomater och frukt och vi motarbetar exploatering av Västsahara för marockansk turism.

Vi stödjer aktivt de självförvaltade flyktinglägerna i algeriska Sahara där en majoritet av västsaharierna byggt provisoriska samhälle där de bott i en över 40 årig väntan på att ockupationen ska avslutas. Svenska Västsaharakommittén har regelbunden kontakt med Polisario, Västsaharas regeringen, och aktivistgrupper i flyktingstäderna och genomför besök för såväl riksdagsledamöter som svenska aktivister. Vi stödjer också uppbyggnadsarbetet i det befriade territorierna.

Svenska Västsaharakommittén stödjer folket i det ockuperade Västsahara där de gravt diskrimineras och får sina mänskliga rättigheter kränkta. Där där de fråntagits rätten till frihet, personlig säkerhet, sitt språk, och i många fall sin familj. Svenska Västsaharakommittén stödjer också de människorättsgrupper, aktivister och journalister som med stor risk för liv och säkerhet trots en fredliga kamp, regelbundet utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och fängslas utan möjlighet till en rättvis, offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol

I vårt arbetet mot stöld av Västsaharas naturresurser uppvaktar vi företag, pensionsförvaltare, banker, handlare, researrangörer och politiker för att påverka dem till ett hållbart företagande enligt FN:s principer och till att skapa socialt, folkrättsligt och miljömässigt hållbara affärer. Vi skriver debattartiklar i media, informerar om Västsahara inom svenska skolor och universitet, arrangerar utbyten där vi bjuder hit Västsaharier för möten med politiker, studenter och allmänhet, arrangerar filmvisning med diskussioner, visar fotoutställningar etcetera.

Svenska Västsaharakommittén stödjer och samarbetar med det globala nätverket Western Sahara Resource Watch (WSRW), med nätverket för Västsahara i Europaparlamentet och den med den västsahariska befrielserörelsen Polisario, liksom med det västsahariska nätverket i Sveriges Riksdag, samt med andra svenska, nordiska och europeiska Västsaharaaktörer och med den västsahariska diasporan i Sverige. Vi samordnar också gemensamma nätverksträffar för att effektivisera och koordinera påverkansarbetet.

Svenska Västsaharakommittén är medlems i CONCORD Sverige, en plattform där 68 svenska organisationer samlas för att tillsammans arbeta för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sverige och EU’s utvecklingspolitik samt granska och påverka den globala utvecklings- och biståndspolitiken.

BLI MEDLEM / STÖD VÅRT ARBETE

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare.
För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ert stöd.