Var med och förändra historien, var med om att förändra liv.

Stöd vårt arbete. Du behövs!

Svenska Västsaharakommittén är beroende av sina medlemmar och bidragsgivare. För att föra kampen för västsahariernas rätt till sitt land och sina rättigheter behöver vi ditt stöd.

Bli medlem

150 kr per år, eller valfritt belopp däröver. Glöm ej skriva namn, adress, telnr och e-postadress vid betalning med PlusGiro eller Swish. Får det inte plats, maila till kassoren@svenskavastsaharakommitten.se.

Bli medlem via autogiro

Vill du bli medlem via autodragning, hittar du blanketten för medgivande av autogiro här.

Om du vill ändra belopp eller avsluta autogiro kan du skicka ett mail till vår kassör på kassoren@svenskavastsaharakommitten.se

Bli bidragsgivare

Alla gåvor mottages tacksamt – ingen gåva är för liten. Sätt in som engångs-gåva eller bli medlem och månadsgivare via autogiro enligt ovan.

Swish - 1235272000

Plusgiro 204003-8

Outside Sweden: IBAN: SE13 9500 0099 6034 0204 0038, BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

GDPR: Svenska Västsaharakommittén följer den rådande datapolicylagen  och vi är måna om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss.