Ungdomsinsats av Västsaharakommittén

You are currently viewing Ungdomsinsats av Västsaharakommittén

Svenska Västsaharakommittén (SVK) kommer att genomföra en särskild ungdomssatsning
under åren 2022-2023. Satsningen kommer att innehålla två delar, dels en resa till de
västsahariska flyktinglägren i västra Algeriet, och möjligen även inkludera ett besök i de
befriade områdena av Västsahara, dels en informationskampanj i Sverige riktad till
ungdomar i skolor, föreningar, organisationer mm.

Tanken är att de som deltar i resan, 4-5 intresserade ungdomar, i huvudsak ska genomföra det efterföljande informationsarbetet.

Syftet är att sprida kunskap om det västsahariska folkets kamp för självständighet, som det
hindrats från att uppnå av Marocko sedan den oavslutade avkoloniseringen från Spanien
1975, samt att få fler ungdomar aktiva i arbetet för ett självständigt Västsahara i Sverige.
Det första steget i satsningen är att hitta några ungdomar som är intresserade av att delta i
resan och det efterföljande informationsarbetet. SVK söker därför kontakt med ungdomar
(ca 20-35 år) som är intresserade. När en grupp personer har etablerats, kommer den att få
en ordentlig genomgång av historien och den aktuella situationen i Västsahara. Gruppen
kommer bland annat träffa Polisarios representant i Sverige.

Parallellt kommer resan till flyktinglägren att planeras. Vistelsen i lägren blir ca en vecka,
dessutom tillkommer ett par dagar för resan fram och tillbaka. Mat, husrum, tolk,
transporter på plats, flygresan t o r till Tindouf i västra Algeriet och reseförsäkring ingår i
paketet och betalas för alla deltagare av SVK. Resan kommer att ske över påsk ca 9-18 april
2022.

Informationsarbetet i Sverige kommer att genomföras efter resan 2022 och 2023. Besök på
folkhögskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, politiska ungdomsförbund,
organisationer i civila samhället mm. Viktigt att förbereda ordentligt med bilder,
informationsblad och foldrar. SVK kan hjälpa till med tryckt material samt kostnader
relaterade till informationsarbetet. Gruppen kommer att samlas då och då tillsammans
med SVK, för att utbyta erfarenheter och stötta varandra i informationsarbetet. Syftet är att
sprida information om situationen i Västsahara samt att försöka få många ungdomar att
engagera sig aktivt i arbetet för Västsaharas självständighet.

Är du intresserad? Vill du ha mer information? Hör av dig senast 20 februari till
Thomas Kjellson, vice ordförande i SVK
mobil: 070-8985517
e-post: thomas.kjellson17@gmail.com