SVK får ny ordförande

You are currently viewing SVK får ny ordförande

Den 21 mars avhöll Svenska Västsaharakommittén sitt årsmöte i Solidaritetshuset i Stockholm. Mötet inleddes via länk med att Polisarios representant Senia Bachirs gav aktuell information om läget med anledning av EU-domstolens generaladvokats uttalande om de mål som under de närmaste månaderna skall avhandlas i domstolen.

Årsmötet fick också via länk från Parma, Italien, en hälsning från de cyklande Västsahara-aktivisterna Sanna Gotbi och Benjamin Ladraa från Solidarity Rising.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet full ansvarsfrihet. Josefine Malm valdes till nyordförande för SVK det närmaste året, medan Juan Obregón ersatte en avgående styrelseledamot. Kommitténs mångårige ordförande Jan Strömdahl avgick av åldersskäl från posten som ordförande, men kommer att som ordinarie ledamot fortsätta stödja kommittén med sin erfarenhet och kunskap. Se den nya styrelsen här.

Årsmötet besköt också att anta ett uttalande med anledning av EUs generaladvokats åsiktsförklaring som går att läsa här.