Årsmöte 21 mars 2024

You are currently viewing Årsmöte 21 mars 2024

Svenska Västsaharakommitténs medlemmar kallas härmed till årsmöte den 21 mars 2024 i Solidaritetshuset, lokal Draken kl. 18.00. Möjlighet att delta via Zoom kommer att finnas. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari. Inskickas till styrelsen@svenskavastsaharakommitten.se.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga här på föreningens hemsida här.

Det går bra att delta via Zoom. maila till info@svenskavastsaharakommitten.se senast den 19:e mars för att få länk.