Årsmöte 21 mars 2024

Du visar för närvarande Årsmöte 21 mars 2024

Svenska Västsaharakommitténs medlemmar kallas härmed till årsmöte den 21 mars 2024 i Solidaritetshuset, lokal Draken kl. 18.00. Möjlighet att delta via Zoom kommer att finnas. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari. Inskickas till styrelsen@svenskavastsaharakommitten.se.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här på föreningens hemsida senast två veckor innan årsmötet här