Kallelse till årsmöte samt årsmöteshandlingar

You are currently viewing Kallelse till årsmöte samt årsmöteshandlingar

Kallar härvid till årsmöte enligt beslutade stadgar den 30/3 klockan 18-20 på zoom, se bifogad fil.

Övriga dokument: