Film visas om Västsahara imorgon 14 mars.

Du visar för närvarande Film visas om Västsahara imorgon 14 mars.

Recistance Cultures, Stockholms Afrikagrupp och Solidarity Rising visar imorgon, lördag den 14 mars, ”Life Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara.” för att främja vetskapen om mänskliga rättigheter.

Filmen är regisserad av Iara Lee handlar om ockupationen som tog vid där kolonialismen slutade, om vad som krävs för att Saharawiska folket ska få sin frihet och om hopp genom ickevåld.

Solidarity rising är en NGO som arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna. Just nu är deras stora fokus att lyfta fram Västsahara, något de bland annat gör genom att cykla 40.000 km mellan Japan och Västsahara. Filmvisningen är en del av projektet.

14 MARS 2020, 13.00-14.00 i ABF lokaler på Sveavägen 41, Stockholm, Hedensalen.

Trailer till filmen.