Dags att betala medlemsavgift!

Du visar för närvarande Dags att betala medlemsavgift!

Nytt verksamhetsår innebär att det är dags att betala sin medlemsavgift. Du kan betala din medlemsavgift, minst 150 kr, via Swish 1235272000 eller Pg 204003-8, ange din e-postadress. Du kan dock underlätta för dig själv och för SVK och betala via autogiro. Se bif. information. Du som redan betalat för 2023 ber vi bortse från påminnelsen.

Vår Facebooksida hittar du här: https://www.facebook.com/svenskavastsaharakommitten.se

Vår tidskrift Västsahara hittar du som gratis nättidskrift på www.vastsahara.net.