Kallelse till Årsmöte

Du visar för närvarande Kallelse till Årsmöte

Kära medlem

Coronan ställer till det för alla. Vi kunde inte genomföra det utlysta årsmötet den 29 mars. Nu gör vi ett nytt försök.

Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är alla medlemmar välkomna – på avstånd. Vi organiserar årsmötet via internet på Zoom. Om du inte har tillgång till internet går det bra att delta per telefon.

Om du vill delta på årsmötet ska du senast den 25 maj anmäla detta till Josefine Malm, josefine.malm@svenskavastsaharakommitten.se. eller 076-567 38 56. Då får du inloggningsuppgifter eller telefonnummer. Stadgar och alla handlingar till årsmötet hittar du här

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET:

1. Mötets öppnande.

2. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande, sekreterare för mötet samt två justerare tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk berättelse

8. Revisionsberättelse

9. Styrelsens ansvarsfrihet

10. Val av ordförande, kassör och ledamöter för ett respektive två år

11. Val av 2 revisorer för ett år

12. Val av 3 ledamöter i valberedningen för ett år

13. Motionsbehandling.

14. Frågor väckta av styrelsen – Verksamhetsplan

15. Avslutning av årsmötet

Vi hoppas givetvis att du fortsätter att vara medlem i föreningen och du behövs mer än någonsin. När Coronan och all världens konflikter tenderar att skymma effekterna av den grymma marockanska ockupationen behöver vi vara så många som möjligt och bli starka tillsammans. Medlemsavgiften 150 kr kan du Swisha till 1235272000 eller betala via Pg 20 40 03-8 till Svenska Västsaharakommittén. För organisationer är medlemsavgiften 300 kr. Glöm inte att ange din e-postadress för kommande kallelser och uppdateringar. Och värva gärna någon kompis. Gåvor tas tacksamt emot på samma sätt.

Mera information hittar du på vår Facebook-sida https://www.facebook.com/svenskavastsaharakommitten.se/ och i vår nättidskrift www.vastsahara.net. Du kan också gratisprenumerera på tidskriftens digitala nyhetsbrev som kommer ut minst fyra gånger om året

Länk till strategi och verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport samt revisionsberättelse: https://drive.google.com/drive/folders/1K-59hRFbe_c6FV6tmkT5CLkhpLlDNj2j?usp=sharing