Covid-19 pandemin

Du visar för närvarande Covid-19 pandemin

I dessa svåra tider av Covid-19 oroar vi oss såklart över situationen i flyktinglägren i Saharaöknen, liksom för västsaharierna i det ockuperade territoriet.

Virusets spridning – en katastrof

Pandemin drabbar särskilt hårt de som redan befinner sig i en både humanitär och människorättslig utsatthet. Det vore en katastrof om viruset fick utbredd spridning bland västsaharierna i lägren, då det saknas avancerad sjukvård och material för behandling. Hur många som är smittade i lägren är osäkert. I mitten av september konstaterades 25 smittade och två covid-relaterade dödsfall i lägren. Men risken är stor att det finns många oupptäckta fall eftersom testning bara sker på sjukhuset i den algeriska staden Tindouf, som ligger mellan 30 och 200 km från flyktinglägren. Väntetiden för att testas är dessutom lång.

Med stöd från Svenska Postkodstiftelsen drev Emmaus Stockholm i samarbete med Oxfam Belgien under våren och sommaren ett projekt med syfte att förhindra och lindra effekterna av Covid-19 bland den västsahariska befolkningen i fem av de västsahariska flyktinglägrena.

Tillgång till mat i de västsahariska flyktinglägren har minskat.

En stor risk är också matbristen som följer i Coronas spår, särskilt i lägren som är helt beroende av omvärldens stöd. I de redan isolerade lägren var tillgången till protein redan innan krisen knaper och felnäring ett stort problem bland tredje generationens unga som nu växer upp i öknen. När omvärlden nu stänger ner transporter av bl.a. ris, socker, frukt och grönsaker försvåras situationen ytterligare i lägren. I december 2019 hade 9% av hushållen ont om mat och i april 2020 hade siffran stigit till 26%, (WFP: s hushållseffektundersökning, april 2020)

Det finns också en risk att auktoritära stater som Marocko, i en krissituation som denna rör sig i en riktning som ökar kontrollen över medborgarna och gör det svårare för människor att agera.

Ett kontinuerligt stöd till aktivister i det ockuperade Västsahara är därför viktigt. Det finns en omedelbar kris som måste mildras, men också en potentiell långsiktig kris som måste hanteras.